Uşak Üniversitesi Proje Birimi Koordinatörlüğünde TR33 Bölgesindeki devlet üniversiteleri (Celal Bayar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) ile birlikte hazırlanan " New Horizons " Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumumuz Avrupa Birliği tarafından kabul edilerek 4 yıllığına akredite olmuştur. Konsorsiyum kapsamında 2015-2016 dönemi için 92 öğrenci stajı ve 7 personel eğitim alma hareketliliği öngörülmektedir. Konsorsiyum; Avrupa Birliği ülkelerinde, öğrenci staj faaliyetleri, fen ve doğa bilimleri alanında laboratuvar, tarım bilimleri alanında saha çalışmaları, arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları, eğitim bilimlerde grup çalışmaları ve ekonomi ve işletme yönetiminde staj faaliyetlerini kapsamaktadır. Buna ek olarak akademik personelin fen, mühendislik, ziraat ve doğa bilimleri alanında teknik kurslara katılımı ve eğitim bilimleri alanında takım çalışmalarının yapılması gibi eğitimi alma faaliyetleri de bulunmaktadır. Nitelikli iş gücünü yetiştiren kurumlar olarak eğitim kalitesinin arttırılması, AB entegrasyon sürecine katkıda bulunması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflerinden yola çıkarak konsorsiyum ortak kurumları kilit kurumlar olarak yer almaktadır. Kamu kurumlarında görev alan personelin ve öğrencilerin yükseköğrenimlerini üstlenen üniversiteler proje kapsamında yurt dışındaki muadil kurumların öğretim sistemleri, uygulamaları ve çalışmaları ile ilgili olarak yerinde inceleme ve araştırma çalışmaları yaparak hareketlilik faaliyetlerinin katılımcılar üzerinde maksimum fayda sağlayacaktır. Projenin başarı ile tamamlanması sonucunda yararlanıcıların kişisel gelişim ve özgüvenlerinin artırılması, sosyo-kültürel ilişkilerinin güçlendirilmesi, yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi. teknik ve pratik bilgi birikiminin kazandırılması, katılımcıların kültürlerarası farkındalığının ve AB mevzuat ve uygulamalarına ilişkin yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.