Başvuru Aşamasında Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

Başvuru formu online olarak doldurulur ve gerekli bütün bilgi ve belge girişlerini takiben çıktısı alınır, imzalanır ve Erasmus Koordinatörlüğüne getirilir.

Transkript

Scan edilip online başvuru formuna eklenir. Orjinal nüsha Erasmus Koordinatörlüğünden kontrol edilmelidir

Europass Formatında CV
Vesikalik Fotograf
Kabul Belgesi

Staj Yapılacak Kurum Tarafından Doldurulup İmzalanmalıdır.
Personel Kabul Belgesi İçin Tıklayınız...

Öğrenci Kabul Belgesi İçin Tıklayınız...

Başvuruda Bulunacak Öğrencilerin;

  • 1.kademe öğrencilerinin kümülatif akademik net
    ortalamasi en az 2.20/4.00 olmalıdır.
  • 2. ve 3. kademe öğrencilerinin kümülatif akademik
    net ortalamasi en az 2.50/4.00 olmalıdır.